เว็บไซต์ ชั่วคราว


อ.สำราญ พฤกษ์สุนทร

สอนวิชา เคม
จากสถาบันกวดวิชา CHEM. HOUSE
และสถาบันกวดวิชาชื่อดังย่านสยามสแควร์ และลาดพร้าว


ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

สอนวิชา ชีววิทยา
จากสถาบันกวดวิชา GSC และ GSMC

อ.ลำพูน ดวงโสมา
สอนวิชา ภาษาไทย
จากสถาบันกวดวิชาชื่อดังย่านสยามสแควร์
อ.นิรันดร์ สุวรัตน์
สอนวิชา ฟิสิกส์
จากสถาบันกวดวิชาไอคิวฟิสิกส์
และสถาบันกวดวิชา CHEM. HOUSE
อ.เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
จากสถาบันกวดวิชา A'Benny Academy
         
 
อ.สมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์
สอนวิชา ฟิสิกส์-ความถนัดวิศวะ
จากสถาบันกวดวิชาชื่อดังย่าน
สยามสแควร์และลาดพร้าว
อ.ทรงชอบ วัฒนจินดา
สอนวิชา คณิตศาสตร์
จากสถาบันกวดวิชา Genius Maths
อ.พลอนันต์ แสงประสิทธิ์
(อ.เหน่ง)

สอนวิชา คณิตศาสตร์
จากสถาบันกวดวิชา GSMCและสถาบัน
กวดวิชาอัพเกรดเซ็นท์เตอร์
อ.พีรพงศ์ แสงธรรมวรคุณ
(อ.เบียร์)

สอนวิชา สังคม
จากสถาบัน The Act ขอนแก่น
ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
(พี่แบงค์)

จากสถาบันกวดวิชา Achieve
และ GET สยามสแควร์
อ.ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชย
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ป.6
ม.1-ม.3 และสอนโลกดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.ต้น-ม.ปลาย

กวดวิชามานานกว่า 15 ปี
อ.นันทวัน มั่นจิตร
(ครูน้อย)

สอนวิชา คณิตศาสตร
จากสถาบัน The Act ขอนแก่น
และ สถาบัน Intel Advance
อ.จารุณี เนติวิเชียร
(พี่บี)

สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
จากสถาบันกวดวิชา Achieve
และ Get สยามสแควร์